วิกลจริต ที่คิดถึง...

posted on 18 May 2012 20:29 by tito

 
 
 
 
 
 
 
วิกลจริต ที่คิดถึง...

.....................

บนทางจรร่อนแรม แซมบุหงา
อาบแสงฝันจันทรา ประโลมฉาย
 ผูกความรักอีกสักหน สนตะพาย
ท่ามลมชายโชยเห่ วเนจร

ล่วงโลกอันสับสน วิกลจริต
งดงามแห่งความคิด ช่างไหวอ่อน
จากบางท่วงมืดดำ ใจตำบอน
ยังน้ำตาเปียกปอน ให้ตักตวง

นิราศรัยใจเร่ โลเลโลก
บริโภคจินตนาการ วิมานสรวง
วาดสายลมห่มใจ อุ่นใอทรวง
ฝันทั้งปวงปรารถนา ข้าดื่มกิน

สะพายย่ามถ้อยคำ บำเรอโลก
อุปโลกน์ความจนอับ แทนทรัพย์สิน
โอบกอดหาวดาวเดือน บนเรือนดิน
โบกใจบินทายทัก จักรวาล

เยี่ยงยาจก พกฝันโกโรโกโส…
เกลื่อนบูดเน่ามโน บนทางผ่าน
ใจแสลงแหว่งวิ่น จินตนาการ
พร่ำบ้าบอขอทาน… ซึ่งความรัก
………………..
โดยคำ ลานเทวา

Comment

Comment:

Tweet